Consiliul Local Zam

Formulare utile

Sugestii si Reclamatii

Facebook

Informatii Utile

A N U N Ț

 

Primăria comunei Zam anunță intenția de închiriere prin licitație publică a unui teren în suprafață de 9000 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Zam, încsris în Titlul de proprietate nr.20/6495, parcela 1830.

         Prețul de pornire a licitației, stabilit prin HCL Zam nr.10/2018, este de 0,020 euro/mp/lună.

         Ofertele vor fi depuse în plic închis, până în data de 06.03.2018, ora 900, la Primăria comunei Zam, cu sediul în localitatea  Zam, nr.149, județul Hunedoara, cod poștal 337550.

 

         Alte informații se pot obține de la sediul Primăriei Zam sau la tel. 0254/280642.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Amenajare bazin piscicol in extravilanul satului Salciva

P.U.Z. "Amenajare bazin piscicol in extravilanul satului Salciva, pe malul stang al Raului Mures"

Download Documentatie AICI!  (arhiva .zip + .pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERERE pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare

 

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE (Optiunea 1, 1 an)

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE (Optiunea 2, 2 ani)

TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR (CICC)

 

Precizari legislative si formulare pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

 
 
 
 
 
 
Precizari legislative si formulare pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor
 
 

 

Zilele Comunei Zam 2014

===================================================================

 

===================================================================

ETAPA 1. Implicarea  publicului in etapa pregatitoare elaborate PUZ :

 

« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

           

 Amplasament: Comuna Zam, localitatea Pojoga, C.F. 60115, 60120

             Beneficiar (Iniţiator) : FBR FORESTOPS SA

             Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

 

a.1.Anuntul privind intentia de elaborare PUZ afisat in etapa pregatitoare prin care publicul este informat cu privire la intentia de elaborare a PUZ-lui,precum si asupra posibilitatii publicului de a transmite sugestii,observatii si opinii,anunt ce a fost publicat de Primaria ZAM pe pagina proprie de internet www.comunazam.ro in data de 01.07.2014.(MODEL ANEXA 1)

a.2.De asemenea anuntul privind intentia de elaborare PUZ  a fost  afisata la avizierul Primariei Zam .

a.3.Investitorul privat,conform prevederilor legale a afisat anuntul privind intentia de elaborare a PUZ,prin amplasarea pe panouri rezistente la intemperii a intentiei de elaborare  PUZ, in 3 locuri cu vizibilitate pe teritoriul zonei studiate conform Anexei 1 din Ordinul 2701/2010,respectiv la loc vizibil in satele  Zam si Pojoga .Metodele pe care persoanele afectate sau interesate le-au putut utiliza pentru a formula observatii si propuneri sunt urmatoarele:formularea si redactarea in scris a obiectiunilor cu privire la PUZ,acestea urmand a fi adresate persoanei insarcinate cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei Zam,d-na Stefu Claudia.

·        In data de 18.07.2014 s-a intocmit Procesul – Verbal, nr.490/18.07.2014 privind  afisarea la Avizierul Primariei  a anuntul public prin care s-a adus la cunostiinta publicului interesat organizarea unei dezbateri publice in data 25.07.2014 de  ora 15 , impreuna cu audierea publica a raportului de mediu.

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

     

    Download document AICI!             

 

===================================================================

Stare civila

 

===================================================================

 

           Primăria comunei Zam organizează licitaţie publică pentru vânzarea cantităţii de 175 mc material lemnos, aferent APV nr. 4690, situat în UP I, ua 214 D, localitatea Cerbia şi a cantităţii de 331 mc material lemons, aferent APV nr. 2915, situat în UP VI, ua 137 B, localitatea Pojoga.

            Licitaţia va avea loc în data de 21.07.2014 orele 11:00 AM, individual pe fiecare partidă, la sediul Primăriei comunei Zam.

             Documentele necesare înscrierii şi participării la licitaţie se ridică de la sediul primăriei sau de pe site-ul  www.comunazam.ro

 

ACTE  NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAŢIA  DIN 21.07.2014 (download .pdf):

-          STATUTUL  FIRMEI;

-          CERTIFICAT  ÎNREGISTRARE  ORC;

-          CERTIFICAT  CONSTATATOR;

-          CERTIFICAT  FISCAL  A.N.A.F.;

-          CERTIFICAT  FISCAL  PRIMĂRIA  ZAM;

-          COPIE  BI /  CI  ADMINISTRATOR.

CAIETUL  DE  SARCINI  SE   RIDICĂ  GRATUIT  DE  LA  SEDIUL  PRIMĂRIEI  ZAM. 

 
 
 
 
 
 

 

Meteo

Curs Valutar

Convertor Valutar