Consiliul Local Zam

Formulare utile

Sugestii si Reclamatii

Facebook

PROCES VERBAL 26-02-2016 / Proiecte de hotarare.

 
Pct.1 - Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei ZAM a d-lui Toma Ioan - Daniel.
 
Pct.2 - Proiect de hotarare cu privire la modificare si completarea HCL nr.37/2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016
 
Pct.3 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economic actualizati pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Camin Cultural in satul Zam, com. Zam."
 
Pct.4 - Proiect de hotarare cu privire la modificare organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zam.
 
Pct.5 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului LEADER la nivelul comunei Zam in cadrul Asociatiei Sargetia GAL 1
 
Pct.6 - Intrebari si interpelari adresate executivului.
 
Download documente AICI!

Meteo

Curs Valutar

Convertor Valutar