Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.439/01.07.2014

 

P R O C E S - V E R B A L

 

 

                                                                                                                                              Incheiat azi,01.07.2014,cu ocazia afisarii la Afisierul Primarie comunei Zam,judetul Hunedoara,a « ANUNT » : « INTENTIEI DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, » , pentru documentatie PUZ : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent, pentru imobilul situat in judetul Hunedora,comuna Zam,satul Pojoga, beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2.

Totodata s-a afisat Panoul Model Anexa 1

·         pe pagina de internet : www.comunazam.ro

·         la loc vizibil in satele  Zam si Pojoga ;

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

 

NOTIFICARE ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXA 3                                             

CATRE,

                                                                                                                                                                                       DL. MOISESCU PAVEL

          Va informam ca pe terenul aflat la adresa din comuna Zam , satul Pojoga,  jud. Hunedoara  inscris in Cartea Funciara nr.60115,respective nr.60120aflat in imediata vecinatate a proprietatii dumneavoastra, va fi studiat cu o documentatie de urbanism         ( P.U.Z) pentru: « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

 

Va rog sa-mi comunicati eventualele obiectiuni pana la data de 17.07.2014(inclusiv)

Comuna Zam, data 01.07.2014

- Am luat la cunostinta: Numele si prenumele, semnatura ________________________

- Sunt/ Nu sunt de acord cu reglementarile urbanistice propuse

Nota: In cazul unor obiectiuni notificarea va fi completata cu mentiunile privind propunerile de reglementare urbanistica

 

 

NOTIFICARE ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXA 3

                                               

 

CATRE,

                                                                                   S.C. CARMEUSE HOLDING S.RL.

          Va informam ca pe terenul aflat la adresa din comuna Zam , satul Pojoga,  jud. Hunedoara  inscris in Cartea Funciara nr.60115,respectiv nr.60120,aflat in imediata vecinatate a proprietatii dumneavoastra, va fi studiat cu o documentatie de urbanism         ( P.U.Z) pentru: « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

 

Va rog sa-mi comunicati eventualele obiectiuni pana la data de 17.07.2014(inclusiv)

Comuna Zam, data 01.07.2014

- Am luat la cunostinta: Numele si prenumele, semnatura  _______________________

- Sunt/ Nu sunt de acord cu reglementarile urbanistice propuse

Nota: In cazul unor obiectiuni notificarea va fi completata cu mentiunile privind propunerile de reglementare urbanistica

 

 

                                                                                                          ANEXA 4

                                              

                                         DECLARAÅ¢IE

 

SUBSEMNATUL, MOISESCU PAVEL , POSESOR AL C.I(B.I.) SERIA......, Nr.................., DOMICILIAT ÎN SATUL CAPRIOARA , COMUNA PETRIS JUDETUL ARAD , PROPRIETARUL IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF Nr.........................., Nr.CAD....................................... Nr.TOPO.........................................................................................., IMOBIL SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDETULUI HUNEDOARA,COMUNA ZAM, SATUL POJOGA ÎN CALITATE DE VECIN DIRECT al FBR FOREST S.A. ,

SUNT DE ACORD CU REGLEMENTAREA URBANISTICA propusa prin

PLANUL URBANISTIC ZONAL : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

elaboratoul documentatiei : Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

  

DATA                                                                                  SEMNÄ‚TURÄ‚

 

 

 

ANEXA 4

                                              

                                         DECLARAÅ¢IE

 

SUBSEMNATUL, S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. , POSESOR AL C.I(B.I.) SERIA......, Nr.................., CE SEDIUL IN MUNICIPIUL BRASOV,JUDETUL BRASOV, PROPRIETARUL IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF Nr.........................., Nr.CAD....................................... Nr.TOPO.........................................................................................., IMOBIL SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDETULUI HUNEDOARA,COMUNA ZAM, SATUL POJOGA ÎN CALITATE DE VECIN DIRECT al FBR FOREST S.A. ,

SUNT DE ACORD CU REGLEMENTAREA URBANISTICA propusa prin

PLANUL URBANISTIC ZONAL : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

elaboratoul documentatiei : Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

  

DATA                                                                                  SEMNÄ‚TURÄ‚

 

 

                                                ROMANIA

                                                JUDETUL HUNEDOARA

                                                COMUNA ZAM

                                                PRIMARIA

                                                Nr.440/01.07.2014

 

Calendarul

desfasurarii procesului de informare si consultare publica pentru P.U.Z:

 « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

                                                                                                                            Amplasament: Comuna Zam, localitatea Pojoga, C.F. 60115, 60120

             Beneficiar (IniÅ£iator) : FBR FORESTOPS SA

             Proiectant general:S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

 

                                                                                                                                                           

 •  a) Publicarea/Afisarea Anuntului:ANEXA 1 -  01.07.2014;
 •  b) Consultarea documentatiei : 02.07.2014 – 17.07.2014 ( inclusiv);
 •  c) Comunicarea observatiilor, propunerilor cu privire la P.U.Z.: 18.07.2014 – 25.07.2014      

         ( inclusiv);

 •  d) Comunicarea raspunsurilor la observatii; ;Dezbatere publica : 25.07.2014
 •  e) Elaborarea propuneriilor preliminare P.U.Z. pe baza observatiilor primite,respectiv obtinerea Avizului de mediu : 26.07.2014 - 20.01.2015;
 •  f) Publicarea/Afisarea Anuntului:ANEXA 2 – 20.01.2015;
 •  f) Prezentarea si dezbaterea publica a propunerilor preliminare P.U.Z.:Dezbatere publica : 30.01.2015;
 •  g) Emiterea Raportului informarii si consultarii publicului-etapa 2 :05.02.2015;
 •  h)Implicarea publicuui in etapa propunerilor finale –etapa a III-A – 10.11. – 07.12.2015;

Emiterea Raportului informarii si consultarii publicului – 07.12.2015

 

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.513/25.07.2014

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

PREZENTARE  SI  DEZBATERE  PUBLICA

PLAN URBANISTIC ZONAL :

« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

Situat in extravilanul localitatatii Pojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara ;

Beneficiar (Iniţiator) : FBR FORESTOPS SA;

Proiectant general : S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

incheiat azi,25.07.2014,cu ocazia dezbaterii publice , prezentarea  intentiei de elaborare,observatiilor si propunerilor Plan Urbanistic Zonal : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,localitateaPojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara

Intalnirea a avut loc la sediul Primariei comunei Zam,localitatea Zam,nr.149,comuna Zam,judetul Hunedoara,ora 1500.

La intalnire au participat :

·         Dl.Nistor Sorin Ionel – primar comuna Zam ;

·         D-na Birau Doina      - viceprimar comuna Zam ;

·         D-na Stefu Claudia    - persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea Primariei comunei Zam ;

·         D-na Dodoc Roxana – reprezentant proiectant S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Participantii sunt informati de catre D-na Stefu Claudia,persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea Primariei comunei Zam ca in urma anunturilor publicate conform Calendarului ( nr.440 din 01.07.2014) desfasurarii procesului de informare si consultare publica pentru P.U.Z:« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,situat in localitatea Pojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara nu au fost inregistrate solicitari de comunicare,respectiv intentie de elaborare  documentatie P.U.Z.

Prezentul proces-verbal va fi facut public,prin grija autoritatii publice competente,astfel :

- afisarea la sediul Primarie comunei Zam ;

- publicarea pe pagina proprie de internet www.comunazam.ro.

·         Nistor Sorin Ionel                                                                                          ______________

 

·         Birau Doina                                                                                                   ______________

 

·         Stefu Claudia                                                                                                 ______________

 

·         Dodoc Roxana                                                                                               ______________

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.514/25.07.2014

 

 

P R O C E S - V E R B A L

 

                                                                                                                                             Incheiat azi,25.07.2014,cu ocazia afisarii la Afisierul Primarie comunei Zam,judetul

Hunedoara,a « P R O C E S  -  V E R B A L « - PREZENTARE  SI  DEZBATERE  PUBLICA PLAN URBANISTIC ZONAL : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent, pentru imobilul situat in judetul Hunedora,comuna Zam,satul Pojoga, beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan          Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2.

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.46/20.01.2015

 

P R O C E S - V E R B A L

 

                                                                                                                                              Incheiat azi,20.01.2015,cu ocazia afisarii la Afisierul Primarie comunei Zam,judetul Hunedoara, » ANEXA 2 » : « CONSULTAREA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL  » , pentru documentatie PUZ : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent, pentru imobilul situat in judetul Hunedora,comuna Zam,satul Pojoga, beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan      Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2.

 

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.82/30.01.2015

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

PREZENTARE  SI  DEZBATERE  PUBLICA

PLAN URBANISTIC ZONAL -PROPUNERI PRELIMINARE

« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

 

Situat in extravilanul localitatatii Pojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara ;

Beneficiar (Iniţiator) : FBR FORESTOPS SA;

Proiectant general : S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

incheiat azi,30.01.2015 ,cu ocazia dezbaterii publice , consultarea asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,localitateaPojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara

Intalnirea a avut loc la sediul Primariei comunei Zam,localitatea Zam,nr.149,comuna Zam,judetul Hunedoara,ora 1300.

La intalnire au participat :

·         Dl.Nistor Sorin Ionel – primar comuna Zam ;

·         D-na Birau Doina      - viceprimar comuna Zam ;

·         D-na Stefu Claudia    - persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea Primariei comunei Zam ;

·         D-na Dodoc Roxana – reprezentant proiectant S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Participantii sunt informati de catre D-na Stefu Claudia,persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea Primariei comunei Zam ca in urma anunturilor publicate conform Calendarului ( nr.440 din 01.07.2014) desfasurarii procesului de informare si consultare publica pentru P.U.Z:« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,situat in localitatea Pojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara nu au fost inregistrate solicitari de  consultare asupra propunerilor preliminare a documentatiei P.U.Z.

 

Prezentul proces-verbal va fi facut public,prin grija autoritatii publice competente,astfel :

- afisarea la sediul Primarie comunei Zam ;

·         Nistor Sorin Ionel                                                                                          ______________

 

·         Birau Doina                                                                                                   ______________

 

·         Stefu Claudia                                                                                                 ______________

 

·         Dodoc Roxana                                                                                               ______________

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.84/30.01.2015

 

 

 

P R O C E S - V E R B A L

 

 

                                                                                                                                             Incheiat azi,30.01.2015 ,cu ocazia afisarii la Afisierul Primarie comunei Zam,judetul

Hunedoara,a « P R O C E S  -  V E R B A L « - PREZENTARE  SI  DEZBATERE  PUBLICA PLAN URBANISTIC ZONAL - PROPUNERI PRELIMINARE : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent, pentru imobilul situat in judetul Hunedora,comuna Zam,satul Pojoga, beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan             Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2.

 

 

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

PRIMARIA

Nr.1141/07.12.2015

 

RAPORT DE INFORMARE ÅžI CONSULTARE A POPULAÅ¢IEI

PENTRU DOCUMENTAÅ¢IA

PUZ – “SPAÅ¢II DE DEPOZITARE ÅžI DE PRELUCRARE A LEMNULUI, SPAÅ¢IU PENTRU BIROURI, PLATFORME BETONATE ÅžI DRUMURI DE INCINTÄ‚”,RESPECTIV REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

 

 

Document elaborat in conformitate cu Ordinul nr.2701 din  30.12.2010 privind aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si HCL nr.5/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare  a publicului in elaborarea si revizuirea  planurilor de urbanism aflate in competenta de aprobare a Consiliului Local Zam

OBIECT: Informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea propunerilor de Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent.

Situat in extravilanul localitatatii Pojoga,comuna Zam,judetul Hunedoara ;

Beneficiar (Iniţiator) : FBR FORESTOPS SA;

Proiectant general : S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 

Procesul de informare si consultare a publicului s-a desfasurat in conformitate cu Calendarul desfasurarii procesului de informare si consultare publica pentru P.U.Z, nr.44/01.07.2014.

Acte eliberate de autoritatile administratiei publice :

 •  Certificat de urbanism nr 8 din 29.01.2014
 •  Aviz de oportunitate nr 17/11.06.2014

 

Autoritatea publica locala cat si investitorul au intocmit Calendarul de informare si consultare a publicului in privinta elaborarii PUZ « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,in cuprinsul caruia a fost prevazuta parcurgerea etapelor reglementate de Ordinul 2701/2010,dupa cum urmeaza:

ETAPA 1. Implicarea  publicului in etapa pregatitoare

a.1.Anuntul privind intentia de elaborare PUZ afisat in etapa pregatitoare prin care publicul este informat cu privire la intentia de elaborare a PUZ-lui,precum si asupra posibilitatii publicului de a transmite sugestii,observatii si opinii,anunt ce a fost publicat de Primaria Zam pe pagina proprie de internet www.comunazam.ro

a.2.De asemenea,anuntul privind intentia de elaborare PUZ  a fost  afisata la avizierul Primariei Zam,proces-verbal de afisare – Anexa 1 – nr..439/01.07.2014

a.3.Investitorul privat,conform prevederilor legale a afisat anuntul privind intentia de elaborare a PUZ,prin amplasarea pe panouri rezistente la intemperii a intentiei de elaborare  PUZ, in 3 locuri cu vizibilitate pe teritoriul zonei studiate conform Anexei 1 din Ordinul 2701/2010. Metodele pe care persoanele afectate sau interesate le-au putut utiliza pentru a formula observatii si propuneri sunt urmatoarele:formularea si redactarea in scris a obiectiunilor cu privire la PUZ,acestea urmand a fi adresate persoanei insarcinate cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei Zam,d-na Stefu Claudia.Fotografiile care sustin procedura de afisare sunt sunt atasate la documentatie.

a.4.S-au transmis Notificari de informare a intentiei de elaborare PUZ : « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta » proprietarilor terenurilor invecinate , respectiv d-lui Moisescu Pavel si S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. ;

a.5.La dezbaterea publica organizata in 25.07.2014 au participat d-na Stefu Claudia -persoana  responsabila din partea Primariei Zam,dl.Nistor Sorin–primar,d-na Birau Doina–viceprimar,d-na Dodoc Roxana , reprezentant al proiectantului general pentru a putea explica persoanelor interesate eventualele neclaritati. Nu a participat nici o persoana interesata,asa ca s-a trecut la incheierea Procesaului verbal  nr.545/25.07.2014.

ETAPA  2. Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor-in cadrul careia persoanele interesate puteau consulta  documentatia si transmite observatii cu privire la documentele si propunerile preliminare PUZ-s-a desfasurat in perioada 20.01.2015 – 30.01.2015;

b.1.Au fost puse la dispozitia publicului,spre consultare,documentele aferente propunerilor preliminare PUZ,inclusiv materiale explicative scrise si desenate,intr-un limbaj nontehnic,precum si documentele care au stat la baza propunerilor,inclusiv Avizul de mediu nr.1 din 07.01.2015,emis de Agentia de Protectia Mediului Hunedoara;

b.2. Anuntul privind consultarea asupra propunerilor preliminare intentia de elaborare PUZ  a fost  afisata la avizierul Primariei Zam– Anexa 2 – nr..44/20/01.2015,respectiv proces-verbal de afisare nr.46/20.01.2015;

 b.3. Documentatia disponibila pentru consultare aflata la sediul Primariei Zam nu a fost solicitata pentru consultare de nici o persoana.

b.3.La dezbaterea publica organizata in 30.01.2015 au participat d-na Stefu Claudia -persoana  responsabila din partea Primariei Zam,dl.Nistor Sorin–primar,d-na Birau Doina–viceprimar,d-na Dodoc Roxana , reprezentant al proiectantului general pentru a putea explica persoanelor interesate eventualele neclaritati. Nu a participat nici o persoana interesata,asa ca s-a trecut la incheierea Procesului- verbal  nr.82/30.01.2015;

 

 

ETAPA 3. Implicarea publicului in etapa propunerilor finale PUZ

Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor  art.6 din Ordinul nr.2701/2010,respectiv conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicata si a Legii 544/2003 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal supusa consultarii publice in etapa a III-a contine toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.8 din 29.01.2014.

Un rezumat al problemelor,observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare,inclusiv :

a)modul in care  solicitarea a rezolvat,intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele,observatiile  si rezervele exprimate de public: Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve

b)problemele,observatiile se rezerve pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve,impreuna cu motivatia acestui lucru:  Nu este cazul.

c)orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea  propunerilor: Nu au fost inregistrate.

Etapa 4.

Aceasta etapa se desfasoara dupa aprobarea prin H.C.L. a Planului Urbanistic Zonal si se supune Legii nr.544/201 privind lnerul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens vor fi furnizate si puse la dispozitia publicului plansa de reglementari urbanistice si regulamentul local de urbanism ,care reprezinta informatii de interes public.

                                                                                                                                                                        Acest Raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in comuna Zam,aprobat prin Hotararea Consiliului Local Zam nr.5 / 2012.

                                                                                                                                                                        Raportul va fi afisat pe pagina de internet a comunei www.COMUNAZAM.ro si pe panoul de afisaj al Primariei comunei Zam.

 

 

INTOCMIT,STEFU CLAUDIA