Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

Pct.1 - Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei ZAM a d-lui Toma Ioan - Daniel.

 

Pct.2 - Proiect de hotarare cu privire la modificare si completarea HCL nr.37/2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016

 

Pct.3 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economic actualizati pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Camin Cultural in satul Zam, com. Zam."

 

Pct.4 - Proiect de hotarare cu privire la modificare organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zam.

 

Pct.5 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului LEADER la nivelul comunei Zam in cadrul Asociatiei Sargetia GAL 1

 

Pct.6 - Intrebari si interpelari adresate executivului.

 

Download documente AICI!