Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

Referitor la: achizitia directa pentru atribuirea contractului de lucrari „Lucrari de reabilitare retea  de iluminat public in comuna Zam, judeÅ£ul Hunedoara”

In conformitate cu prevederile art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Zam, in calitate de autoritate contractanta, anunta intentia de a initia achizitia directa - „Lucrari de reabilitare retea  de iluminat public in comuna Zam,judeÅ£ul Hunedoara

 

Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev. 2)

71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

Oportunitatea investitiei:

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne, interventia asupra sistemului de iluminat public va avea ca rezultate:

  •  Cresterea gradului de confort al populatiei locale;
  •  Reducerea accidentelor rutiere;
  •  CreÅŸterea gradului de securitate individuală ÅŸi colectivă în cadrul comunităţii locale, precum ÅŸi a gradului de siguranţă a circulaÅ£iei rutiere ÅŸi pietonale;
  •  Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor;
  •  Punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatii, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
  •  Limitarea impactului asupra mediului;
  •  Valorificarea potentialului nocturn al localitatii;
  •  Reducerea pe termen lung a costurilor de mentenanta a iluminatului public;

Scopul general al obiectivului investitional - Modernizare retea de iluminat public in Comuna Sacosu Turcesc - il reprezinta eficientizarea costurilor aferente serviciului de iluminat public (IP), imbunatatirea impactului acestuia asupra mediului si astfel oferirea unui iluminat public calitativ, estetic, modern si eficient locuitorilor.

Conditiile de executie si conditiile de plata: conform temei de

proiectare,caietului de sarcini si a modelului de contract atasat documentaţiei de atribuire;

 

Cantitatea solicitata: conform caietului de sarcini;

Valoarea estimata a achizitiei: 267.500 fara TVA

Durata de executie: 2 luni de la data ordinului de incepere emis de catre achizitor.

 

Cu consideraţie,

 

Achizitor 

COMUNA ZAM

Primar,

                           Nistor Sorin - Ionel