Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CÄ‚SÄ‚TORIEI:

 

- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei.

- La depunerea declaraţiei viitorii soţi prezintă următoarele acte:

1. documentul cu care se face dovada identităţii ( buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie), în original ÅŸi în copie, care să fie valabil atât la data depunerii declaraÅ£iei de căsătorie, cât ÅŸi la data oficierii căsătoriei;

2. certificatele de naÅŸtere, în original ÅŸi în copie;

3. certificatul medical privind starea sănătăţii ( acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii);

4. documente, în original ÅŸi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul ( certificat de divorÅ£, certificat de naÅŸtere sau căsătorie cu menÅ£iunea de desfacere a căsătoriei, sentinÅ£a de divorÅ£ rămasă definitivă ÅŸi irevocabilă, iar pentru încetarea căsătoriei – certificatul de deces al fostului soÅ£).

-       Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraÅ£ia de căsătorie, cât ÅŸi ziua în care se oficiază căsătoria.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI:

 

- Actul de deces se întocmeÅŸte la primăria unităţii administrativ – teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul;

- DeclaraÅ£ia de deces, pentru situaÅ£ia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, iar când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, declaraÅ£ia se face în termen de 48 de ore, calculate din momentul decesului;

- Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

1. certificatul medical constatator al decesului,

2. certificate de naştere şi căsătorie, după caz;

3. actul de identitate al decedatului;

4. fotocopia actului de identitate al declarantului.