Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

PRIMĂRIA BLĂJENI

Adresa: nr. 85 Localitate: Blajeni Judet: Hunedoara Telefon: 0254-682911 Fax: 0254-682911

 

PRIMĂRIA SINTAMARIA-ORLEA

Adresa: Nr. 130 Localitate: Santamaria-Orlea Judet: Hunedoara Telefon: 0254-770630, 777310 Fax: 0254-777310

 

PRIMĂRIA BULZEŞTII DE SUS

Adresa: Principală, nr. 35 Localitate: Bulzestii de Sus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-682631 Fax: 0254-682631

 

PRIMĂRIA LUPENI

Adresa: Revoluţiei, nr. 2 Localitate: Lupeni Judet: Hunedoara Telefon: 0254-560504, 560725, 560680 Fax: 0254-560515

 

PRIMĂRIA GURASADA

Adresa: Principală, nr. 193 Localitate: Gurasada Judet: Hunedoara Telefon: 0254-648341 Fax: 0254-648338

 

PRIMĂRIA DEVA

Adresa: P-ţa Unirii, nr. 4 Localitate: Deva Judet: Hunedoara Telefon: 0254-218579, 232310 Fax: 0254-226176

 

PRIMĂRIA GHELARI

Adresa: Rusca, nr. 5 Localitate: Ghelari Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735220 Fax: 0254-735201

 

PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT

Adresa: nr. 30 Localitate: General Berthelot Judet: Hunedoara Telefon: 0254-770531 Fax: 0254-770515

 

PRIMĂRIA SIMERIA

Adresa: Avram Iancu, nr. 23 Localitate: Simeria Judet: Hunedoara Telefon: 0254-260005 Fax: 0254-260050

 

PRIMĂRIA VAŢA DE JOS

Adresa: Calea Crişului, nr. 18 Localitate: Vata de Jos Judet: Hunedoara Telefon: 0254-681054 Fax: 0254-681055

 

PRIMĂRIA RÂU DE MORI

Adresa: Principală, nr. 1 Localitate: Rau de Mori Judet: Hunedoara Telefon: 0254-776046 Fax: 0254-776047

 

PRIMĂRIA TURDAŞ

Adresa: Principală, nr. 100 Localitate: Turdas Judet: Hunedoara Telefon: 0254-244710 Fax: 0254-244710

 

PRIMĂRIA CRÎŞCIOR

Adresa: Plopilor, nr. 6 Localitate: Criscior Judet: Hunedoara Telefon: 0254-616366, 616367 Fax: 0254-616366

 

PRIMĂRIA RĂCHITOVA

Adresa: Principală, nr. 26 Localitate: Rachitova Judet: Hunedoara Telefon: 0254-775409 Fax: 0254-775409

 

PRIMĂRIA PUI

Adresa: Republicii, nr. 64 Localitate: Pui Judet: Hunedoara Telefon: 0254-779101 Fax: 0254-779234

 

PRIMĂRIA LELESE

Adresa: Localitate: Lelese Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735402, 738145 Fax: 0254-738144

 

PRIMĂRIA VULCAN

Adresa: B-dul Mihai Viteazu, nr. 31 Localitate: Vulcan Judet: Hunedoara Telefon: 0254-570340, 570011, 0372-733044 Fax: 0254-571910

 

PRIMĂRIA BRĂNIŞCA

Adresa: Principală, nr. 67 Localitate: Branisca Judet: Hunedoara Telefon: 0254-282060, 282068 Fax: 0254-282068

 

PRIMĂRIA ZAM

Adresa: Principală, nr. 149 Localitate: Zam Judet: Hunedoara Telefon: 0254-280642 Fax: 0254-280638

 

PRIMĂRIA ROMOS

Adresa: Principală, nr. 114 Localitate: Romos Judet: Hunedoara Telefon: 0254-245603, 245620 Fax: 0254-245603

 

PRIMĂRIA PETROŞANI

Adresa: 1 Decembrie 1918, nr. 93 Localitate: Petrosani Judet: Hunedoara Telefon: 0254-541220, 0800-800252 Fax: 0254-545905

 

PRIMĂRIA CERTEJU DE SUS

Adresa: Principală, nr. 236 Localitate: Certeju de Sus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-648714 Fax: 0254-648720

 

PRIMĂRIA ŞOIMUŞ

Adresa: Principală, nr. 310 Localitate: Soimus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-237350 Fax: 0254-237350

 

PRIMĂRIA BERIU

Adresa: Principală, nr. 131 Localitate: Beriu Judet: Hunedoara Telefon: 0254-246170, 246236 Fax: 0254-246236, 246170

 

PRIMĂRIA BUCUREŞCI

Adresa: Principală, nr. 25 Localitate: Bucuresci Judet: Hunedoara Telefon: 0254-684178 Fax: 0254-684010

 

PRIMĂRIA BĂCIA

Adresa: Principală, nr. 242 Localitate: Bacia Judet: Hunedoara Telefon: 0254-264580 Fax: 0254-264660

 

PRIMĂRIA ORĂŞTIOARA DE SUS

Adresa: Principală, nr. 133 Localitate: Orastioara de Sus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-246650, 246622 Fax: 0254-246622

 

PRIMĂRIA BĂIŢA

Adresa: Principală, nr. 110 Localitate: Baita Judet: Hunedoara Telefon: 0254-683110 Fax: 0254-683110

 

PRIMĂRIA LUNCOIU DE JOS

Adresa: nr. 80 A Localitate: Luncoiu de Jos Judet: Hunedoara Telefon: 0254-684610, 684821 Fax: 0254-684610, 684821

 

PRIMĂRIA SARMIZEGETUSA

Adresa: Principală, nr. 4 Localitate: Sarmizegetusa Judet: Hunedoara Telefon: 0254-776510 Fax: 0254-776552

 

PRIMĂRIA TOPLIŢA

Adresa: Principală, nr. 36 Localitate: Toplita Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735314, 735310 Fax: 0254-735310

 

PRIMĂRIA CERBĂL

Adresa: Sat Cerbăl, nr. 7A Localitate: Cerbal Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735403 Fax: 0254-735403

 

PRIMĂRIA ANINOASA

Adresa: Libertăţii, nr. 85 Localitate: Aninoasa Judet: Hunedoara Telefon: 0254-512108 Fax: 0254-512758

 

PRIMĂRIA BAIA DE CRIŞ

Adresa: Tribunului, nr. 4 Localitate: Baia de Cris Judet: Hunedoara Telefon: 0254-682119 Fax: 0254-682564

 

PRIMĂRIA BURJUC

Adresa: Principală, nr. 59 Localitate: Burjuc Judet: Hunedoara Telefon: 0254-268220 Fax: 0254-268220

 

PRIMĂRIA GEOAGIU

Adresa: Calea Romanilor, nr. 141 Localitate: Geoagiu Judet: Hunedoara Telefon: 0254-248880, 248881 Fax: 0254-248881

 

PRIMĂRIA HAŢEG

Adresa: Piaţa Unirii, nr. 6 Localitate: Hateg Judet: Hunedoara Telefon: 0354-808120(121, 122, 123), 0254-770273 Fax: 0254-777756

 

PRIMĂRIA LUNCA CERNII DE JOS

Adresa: Principală, nr. 18 Localitate: Lunca Cernii de Jos Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735404, 890274 Fax: 0254-735404

 

PRIMĂRIA HUNEDOARA

Adresa: Libertăţii, nr. 17 Localitate: Hunedoara Judet: Hunedoara Telefon: 0254-716322 Fax: 0254-716087

 

PRIMĂRIA GHELARI

Adresa: Rusca, nr. 5 Localitate: Ghelari Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735220 Fax: 0254-735201

 

PRIMĂRIA SIMERIA

Adresa: Avram Iancu, nr. 23 Localitate: Simeria Judet: Hunedoara Telefon: 0254-260005 Fax: 0254-260050

 

PRIMĂRIA BLĂJENI

Adresa: nr. 85 Localitate: Blajeni Judet: Hunedoara Telefon: 0254-682911 Fax: 0254-682911

 

PRIMĂRIA DOBRA

Adresa: P-ţa Victorie, nr. 1 Localitate: Dobra Judet: Hunedoara Telefon: 0254-283241, 283301 Fax: 0254-283101

 

PRIMĂRIA VAŢA DE JOS

Adresa: Calea Crişului, nr. 18 Localitate: Vata de Jos Judet: Hunedoara Telefon: 0254-681054 Fax: 0254-681055

 

PRIMĂRIA RÂU DE MORI

Adresa: Principală, nr. 1 Localitate: Rau de Mori Judet: Hunedoara Telefon: 0254-776046 Fax: 0254-776047

 

PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT

Adresa: nr. 30 Localitate: General Berthelot Judet: Hunedoara Telefon: 0254-770531 Fax: 0254-770515

 

PRIMĂRIA BRĂNIŞCA

Adresa: Principală, nr. 67 Localitate: Branisca Judet: Hunedoara Telefon: 0254-282060, 282068 Fax: 0254-282068

 

PRIMĂRIA HĂRĂU

Adresa: Principală, nr. 69 Localitate: Harau Judet: Hunedoara Telefon: 0254-233201, 232168 Fax: 0254-233201

 

PRIMĂRIA BERIU

Adresa: Principală, nr. 131 Localitate: Beriu Judet: Hunedoara Telefon: 0254-246170, 246236 Fax: 0254-246236, 246170

 

PRIMĂRIA RĂCHITOVA

Adresa: Principală, nr. 26 Localitate: Rachitova Judet: Hunedoara Telefon: 0254-775409 Fax: 0254-775409

 

PRIMĂRIA CRÎŞCIOR

Adresa: Plopilor, nr. 6 Localitate: Criscior Judet: Hunedoara Telefon: 0254-616366, 616367 Fax: 0254-616366

 

PRIMĂRIA TURDAŞ

Adresa: Principală, nr. 100 Localitate: Turdas Judet: Hunedoara Telefon: 0254-244710 Fax: 0254-244710

 

PRIMĂRIA SĂLAŞU DE SUS

Adresa: Principală, nr. 21 Localitate: Salasu de Sus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-779501 Fax: 0254-779501

 

PRIMĂRIA PUI

Adresa: Republicii, nr. 64 Localitate: Pui Judet: Hunedoara Telefon: 0254-779101 Fax: 0254-779234

 

PRIMĂRIA SINTAMARIA-ORLEA

Adresa: Nr. 130 Localitate: Santamaria-Orlea Judet: Hunedoara Telefon: 0254-770630, 777310 Fax: 0254-777310

 

PRIMĂRIA CERTEJU DE SUS

Adresa: Principală, nr. 236 Localitate: Certeju de Sus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-648714 Fax: 0254-648720

 

PRIMĂRIA VEŢEL

Adresa: Mihai Eminescu, nr. 256 Localitate: Vetel Judet: Hunedoara Telefon: 0254-237733 Fax: 0254-237847

 

PRIMĂRIA VULCAN

Adresa: B-dul Mihai Viteazu, nr. 31 Localitate: Vulcan Judet: Hunedoara Telefon: 0254-570340, 570011, 0372-733044 Fax: 0254-571910

 

PRIMĂRIA BRAD

Adresa: Republicii, nr. 18 Localitate: Brad Judet: Hunedoara Telefon: 0254-612665 Fax: 0254-612669

 

PRIMĂRIA ZAM

Adresa: Principală, nr. 149 Localitate: Zam Judet: Hunedoara Telefon: 0254-280642 Fax: 0254-280638

 

PRIMĂRIA BĂCIA

Adresa: Principală, nr. 242 Localitate: Bacia Judet: Hunedoara Telefon: 0254-264580 Fax: 0254-264660

 

PRIMĂRIA BUCUREŞCI

Adresa: Principală, nr. 25 Localitate: Bucuresci Judet: Hunedoara Telefon: 0254-684178 Fax: 0254-684010

 

PRIMĂRIA LELESE

Adresa: Localitate: Lelese Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735402, 738145 Fax: 0254-738144

 

PRIMĂRIA PETROŞANI

Adresa: 1 Decembrie 1918, nr. 93 Localitate: Petrosani Judet: Hunedoara Telefon: 0254-541220, 0800-800252 Fax: 0254-545905

 

PRIMĂRIA ILIA

Adresa: Libertăţii, nr. 56 Localitate: Ilia Judet: Hunedoara Telefon: 0254-282716 Fax: 0254-282716

 

PRIMĂRIA ROMOS

Adresa: Principală, nr. 114 Localitate: Romos Judet: Hunedoara Telefon: 0254-245603, 245620 Fax: 0254-245603

 

PRIMĂRIA BUCEŞ

Adresa: nr. 79 Localitate: Buces Judet: Hunedoara Telefon: 0254-684328, 684442, 684338 Fax: 0254-684442, 684338

 

PRIMĂRIA BUNILA

Adresa: nr. 7 Localitate: Bunila Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735401 Fax: 0254-735401

 

PRIMĂRIA DOBRA

Adresa: P-ţa Victorie, nr. 1 Localitate: Dobra Judet: Hunedoara Telefon: 0254-283241, 283301 Fax: 0254-283101

 

PRIMĂRIA DOBRA

Adresa: P-ţa Victorie, nr. 1 Localitate: Dobra Judet: Hunedoara Telefon: 0254-283241, 283301 Fax: 0254-283101

 

PRIMĂRIA BAIA DE CRIŞ

Adresa: Tribunului, nr. 4 Localitate: Baia de Cris Judet: Hunedoara Telefon: 0254-682119 Fax: 0254-682564

 

PRIMĂRIA RÂU DE MORI

Adresa: Principală, nr. 1 Localitate: Rau de Mori Judet: Hunedoara Telefon: 0254-776046 Fax: 0254-776047

 

PRIMĂRIA TOMESTI

Adresa: Principală, nr. 50 Localitate: Tomesti Judet: Hunedoara Telefon: 0254-681889, 681828 Fax: 0254-681828

 

PRIMĂRIA PEŞTIŞU MIC

Adresa: Principală, nr. 64 Localitate: Pestisu Mic Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735735, 735753 Fax: 0254-735735

 

PRIMĂRIA GHELARI

Adresa: Rusca, nr. 5 Localitate: Ghelari Judet: Hunedoara Telefon: 0254-735220 Fax: 0254-735201

 

PRIMĂRIA ŞOIMUŞ

Adresa: Principală, nr. 310 Localitate: Soimus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-237350 Fax: 0254-237350

 

PRIMĂRIA SINTAMARIA-ORLEA

Adresa: Nr. 130 Localitate: Santamaria-Orlea Judet: Hunedoara Telefon: 0254-770630, 777310 Fax: 0254-777310

 

PRIMĂRIA DENSUS

Adresa: Principală, nr. 154 Localitate: Densus Judet: Hunedoara Telefon: 0254-775210, 775010 Fax: 0254-775010

 

PRIMĂRIA BRAD

Adresa: Republicii, nr. 18 Localitate: Brad Judet: Hunedoara Telefon: 0254-612665 Fax: 0254-612669

 

PRIMĂRIA HUNEDOARA

Adresa: Libertăţii, nr. 17 Localitate: Hunedoara Judet: Hunedoara Telefon: 0254-716322 Fax: 0254-716087