Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI:

 

- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei.

- La depunerea declaraţiei viitorii soţi prezintă următoarele acte:

1. documentul cu care se face dovada identităţii ( buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie), în original şi în copie, care să fie valabil atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

2. certificatele de naştere, în original şi în copie;

3. certificatul medical privind starea sănătăţii ( acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii);

4. documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul ( certificat de divorţ, certificat de naştere sau căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, iar pentru încetarea căsătoriei – certificatul de deces al fostului soţ).

-       Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI:

 

- Actul de deces se întocmeşte la primăria unităţii administrativ – teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul;

- Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, iar când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculate din momentul decesului;

- Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

1. certificatul medical constatator al decesului,

2. certificate de naştere şi căsătorie, după caz;

3. actul de identitate al decedatului;

4. fotocopia actului de identitate al declarantului.