Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

REGISTRUL AGRICOL – constituie un document oficial de evidenta primara unitara in care se insciu date privind terenurile detinure pe categorii, modul de utilizare a  suprafetelor agricole, suprafata arabila cultivata cu principalele culturi,suprafata amenajata pentru irigat, numarul pomilor, efective de animale,utilaje si instalatii agricole,mijloace de transport,constructii gospodaresti.

 Inscierea datelor in registrul agricol se face pe baza declatatiei pe propriere respundere a capului de gospodarie sau a unui membru major din gospodarie.

 Termene anuale de declarare in registrul agricol;

                     5- 20 IANUARIE –declararea membrilor din gospodarie,  terenuri in proprietatein ,cladiri de locuit,constructii gospodaresti,mijloace de transport,efective de animale;

                           1-5 MAI-modul de folosinta a terenului agricol,suprafata cultivata,nr. pomi.

                       Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi inscrise in registrul agricol in afara acestor intervale de timp,in care au intervenit modificara deosebite.

                        ACTE NECESARE –pentru complectatea registrului agricol –TITLU DE PROPRIETATE,EXTRAS C.F.a proprietarului  sau  DECLARATIE   pe proprie raspundere a proprietarului.