Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI  ZAM

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

·           Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  comuna Zam

·           Un număr de 1 recenzor de rezervă pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  comuna Zam

·           Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna Zam

·           Un număr de 1 recenzor de rezervă pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna Zam

·           Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Zam

·           Un coordonator de rezervă la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Zam

 

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Ø Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

Ø Colectarea datelor în teren:

§  autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

§  recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Ø Pe teren, în limitele administrative ale localității Zam (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT Zam )

Ø In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA): sediul Primariei comunei Zam

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Ø Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

Ø Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;

Ø Să nu aibă cazier judiciar. Cazierul se depune odată cu cererea pentru inscrierea personalului de recensamânt - condiție eliminatorie;

Ø Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

Ø Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

Ø Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Ø Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

Ø În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Ø Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Ø  Muncă pe teren;

Ø  Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

Ø  Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 

 

Cerere RPL
ANUNT RECENSAMANT